เว็บโฮสติ้งคืออะไร ?

เว็บโฮสติ้งคืออะไร หรือในภาษาอังกฤษ(Web Hosting) คือ เซิพเวอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บไฟล์เว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์บนอินเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการที่จะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองนั้น ออนไลน์อยู่่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.

โดยที่ผู้ให้บริการจะทำการตั้งค่าเครื่องเซิพเวอร์ให้เป็นเว็บโฮสติ้งที่สามารถใช้งานได้ร่วมกันหลายผู้ใช้งานหรือหลายเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาจัดเก็บฝากไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้เยี่ยมชมทั่วไปที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเข้าชมผ่านโดเมนเนมที่ได้ทำการจดทะเบียนเอาไว้ เช่น finerdev.com

ดังนั้นผู้ใช้งานที่ต้องการทำเว็บไซต์ออนไลน์ของตนเองจึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องเว็บเซิพเวอร์ก่อน แต่ด้วยความที่เว็บเซิฟเวอร์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง บวกกับจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลเซิฟเวอร์ในด้านเทคนิคต่างๆ อีก ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ส่วนใหญ่จึงหันมาใช้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) เนื่องจากค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก