โดเมนเนมคืออะไร ?

ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม คืออะไร อธิบายได้ดังนี้ โดเมนเนม หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ชื่อองค์กร ชื่อบริษัท หรืออื่นๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่นำทางให้ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ โดเมนเนมยังทำหน้าที่นำทางไปสู่ไฟล์เว็บไซต์ หรือเซิพเวอร์ที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ที่เรียกว่า "เว็บโฮสติ้ง" ทำให้เว็บไซต์ของคุณออนไลน์ผ่านภายใต้ชื่อ โดเมนเนมที่ได้ตั้งเอาไว้ ผู้ใช้งานโดเมนเนมสามารถเปลี่ยนไอพีแอดเดรสเพื่อชี้ไปยังเว็บโฮสติ้งได้ตามต้องการ ตอนเราจดทะเบียน โดเมนเนม กับผู้ให้บริการ เราจะเห็นได้ว่าจะมี .ด็อทให้เลือกเป้นจำนวนมาก ที่นิยมสุดคือ .com เพราะเป็นด็อทในยุคแรกๆ ที่เริ่มใช้กัน และง่ายต่อการจดจำ โดเมนเนม แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน (ตย. finerdev.com)
 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศ (ตย. finerdev.in.th)

โดเมนเนมมี ".ด็อท" ที่ย่อคำอธิบายขององค์กร โดย".ด็อท" มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 • .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
 • .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
 • .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
 • .edu คือ สถาบันการศึกษา
 • .gov คือ องค์กรของรัฐบาล
 • .mil คือ องค์กรทางทหาร
 • .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
 • .ac คือ สถาบันการศึกษา
 • .go คือ องค์กรของรัฐบาล
 • .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
 • .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

จึงทำให้โดเมนเนมเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเว็บไซต์ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชมหรือ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชมเว็บไซต์ผ่านโดมเนมเท่านั้นยังรวมไปถึง Search Engine ชื่อดังต่างๆ เช่น Google Yahoo MSN เป็นต้น ที่จะเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำ index กับเว็บเพจหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา ยังมีโดเมนเนมใหม่ๆอีกหลายๆ .ด็อทที่ไม่ได้นำมายกตัวอย่างอธิบายความหมายย่อของแต่ละอันอย่างเช่นโดเมนเนมฟรีจาก Freenom ที่ให้บริการ .tk, .ml, .ga, .cf, .gq เป็นต้น